plus_minus_a_7-1.F.jpg
Marian Spychalski (stoi) wśród przywódców PPR/GL
PAP/CAF
plus_minus_a_7-2.F.jpg
Kilka zadenuncjowanych osób trafiło na osławione czerwone obwieszczenia o rozstrzelaniu
WWW.DZIEDZICTWO.POLSKA.PL/NASK