kraj_a_4-1.F.jpg
Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie po zakończonym egzaminie maturalnym z języka polskiego
KRZYSZTOF ŁOKAJ