Zryczałtowane koszty uzyskania przychoduze stosunku pracy w 2007 r.  
  MIESIĘCZNE ROCZNE
dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy 108,50 zł 1302 zł  
od więcej niż jednego zakładu pracy 108,50 zł 1953,23 zł  
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy   135,63 zł 1627,56 zł
od więcej niż jednego zakładu pracy 135,63 zł 2441,54 zł
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy   108,50 zł   1302 zł  
od więcej niż jednego zakładu pracy   108,50 zł   1953,23 zł