Stawki opłat produktowych dla opakowań
Poz.   Symbol PKWiU   Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)   Jednostkowastawka w zł za 1 kg  
1 bez względu na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych 1) 2,68
2 bez względu na symbol PKWiU opakowania z aluminium 1) 1,34
3 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 1) 0,80
4 bez względu na symbol PKWiU opakowania z papieru i tektury 1) 0,64
5 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 1) 0,25
6 bez względu na symbol PKWiU opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)1) 0,32'
Objaśnienie: 1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (DzU z 2004 r. nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638, z późn. zm.)