Stawki opłat produktowych dla produktów  
1 31.40.23   akumulatory niklowo-kadmowe:  
    - małogabarytowe (wraz z pakietami 1)):  
    o masie do 50 g 0,52
    o masie 51-150 g 1,55
    o masie 151-750 g 6,23
    o masie 751-2000 g 20,77
    - wielkogabarytowe o masie powyżej 2000 g 2) 27,00
2 31.40.23   akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne:  
    - małogabarytowe (wraz z pakietami): guzikowe 0,04
    o masie do 50 g 0,133),5)
      0,324)
    o masie 51-150 g 0,543),5)
      1,524)
    o masie 151-250 g 1,083),5)
      3,044)
    o masie 251-2000 g 2,063)
      3,204)
    - wielkogabarytowe o masie powyżej 2000 g 2) 27,00
3 31.40.1, z wyłączeniem 31.40.12   ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych  
    - guzikowe 0,04
    - baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne:  
    o masie do 50 g 0,133),5)
      0,324)
    o masie 51-150 g 0,543),5)
      1,524)
    o masie 151-250 g 1,083),5)
      3,044)
    o masie 251-2000 g 2,063),5)
      3,204)
Objaśnienia: 1) Dla pakietów jest to suma wysokości stawek opłat produktowych ogniw pojedynczych (akumulatorów małogabarytowych) 2) Dla akumulatorów wielkogabarytowych zbudowanych z wielokrotności ogniw pojedynczych jest to suma wysokości stawek opłat produktowych poszczególnych ogniw pojedynczych (akumulatorów wielkogabarytowych lub wielko- i małogabarytowych) 3) Niklowo-wodorkowe 4) Litowe, litowo-jonowe 5) Cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne