Czym jest klasyfikacja nicejska

Jest to przejrzysta, a więc najchętniej stosowana i najlepiej służąca rejestracji znaków towarowych klasyfikacja towarów i usług. Została ujęta w porozumieniu zawartym w Nicei w 1957 roku. Szczegóły w Wiadomościach UPRP z 1997 r. nr 5 poz. 110. Porozumienie jest systematycznie poprawiane.

Najnowsza, ósma edycja klasyfikacji nicejskiej w dostosowaniu do znaków towarowych obejmuje 45 klas. Klasy 1 - 5 dotyczą towarów takich jak: chemikalia, nawozy sztuczne, lakiery, środki czyszczące, farmaceutyki itp. Klasy 6 - 15 przewidziano dla różnych maszyn i instrumentów. Klasa 16 to materiały piśmienne i biurowe oraz fotograficzne. Klasa 18 - wyroby skórzane, klasa 25 - odzież. Towary spożywcze zebrane zostały w klasach 29 - 32. Klasa 33 to alkohole, ale bez piwa. Od klasy 35 zaczynają się usługi