UCZELNIE rekrutacja
Terminy rejestracji kandydatów  
Uczelnia Ze starą maturą Z nową maturą Opłata
Akademia Medyczna 07.05 - 30.05 07.05 - 05.07 80 zł
Szkoła Główna Handlowa 07.05 - 25.05* 04.06 - 04.07** 85 zł
AWF 01.05 - 31.05 01.05 - 23.06 100 zł
Politechnika Warszawska 15.05 - 31.05 15.05 - 06.07 85 zł***
Uniwersytet Warszawski 11.04- 10.05 11.04 - 03.07 80 zł
UKSW 11.04 - 03.07 11.04 - 03.07 85 zł****
SGGW 01.06 - 12.07 01.06 - 12.07***** 85 zł
* SGH dla kandydatów, którzy zdali maturę w poprzednich latach  
** SGH dla tegorocznych maturzystów  
*** Politechnika Warszawska, Wydział Architektury - 150 zł  
**** UKSW opłata za aplikację na jeden kierunek studiów, za kolejne po 25 zł  
***** SGGW do 29 czerwca dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego