wladcypolski_a_12-1.F.jpg
Święci fundatorzy Akademii Krakowskiej
A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I " , P I O T R G U Z I K , PAT / Z Y G M U N T JA N U S Z E W S K I