wladcypolski_a_14-1.F.jpg
Założenie wydziału teologicznego na uniwersytecie krakowskim, obraz Jana Matejki
M U Z E U M NARODOWE W WA R S Z AW I E , A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "