wladcypolski_a_8-1.F.jpg
Władysław Rossowski Wjazd Jadwigi do Krakowa
A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "