wladcypolski_a_9-2.F.jpg
Jan Matejko Dymitr z Goraja wstrzymujący Jadwigę od wyłamania drzwi na zamku królewskim w Krakowie
A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "