5 tys. więźniów

pracuje w firmach poza murami zakładów karnych. To prawie cztery razy tyle, co rok temu