Jak mieć pracownika zza krat

Oferta pracy powinna zawierać:

1. Liczbę więźniów do zatrudnienia, wykaz stanowisk, godziny pracy, miejsce pracy (w pomieszczeniu czy na powietrzu);

2. Dokumenty uwiarygodniające firmę, m.in. regon, nr konta bankowego, gdzie firma jest zarejestrowana, zaświadczenie z ZUS o opłatach za ostatni miesiąc;

3. Deklarację zapewnienia transportu i dozoru skazanych (tutaj istnieje możliwość zawarcia przez firmę prywatnej umowy o dozór ze strażnikiem z zakładu karnego);

4. Zapewnienie odzieży roboczej oraz szkolenia BHP na stanowisku pracy