kultura_a_1-1.F.jpg
Pocztówka ze zbiorów Martina Pollacka. Przemyśl na początku XX wieku.
WYDAWNICTWO CZARNE