warszawa_a_7-1.F.jpg
Zbigniew Leszczyński (z lewej) często towarzyszy Hannie Gronkiewicz-Waltz przy oficjalnych okazjach
JERZY DUDEK