Jerzy Targalski

Skoro "Gazeta Wyborcza" mianowaƂa mnie naczelnym chamem IV RP, niech SDP sprawdzi, czy sama przestrzega zasad etycznych