Uprawnienia zawodowe 
DORADCA PODATKOWY KSIĘGOWY
pełnomocnik reprezentujący klientów także przed sądami administracyjnymi, składa dokumenty organom administracji jako pełnomocnik podatnika, nie może występować przed sądem administracyjnym,
usługowo prowadzi księgi rachunkowe, usługowo prowadzi księgi rachunkowe,
wypełnia zeznania i deklaracje podatników, prowadzi księgi podatkowe, doradza i sporządza opinie, sporządza zeznania i deklaracje podatkowe, prowadzi księgi podatkowe i ewidencji do celów podatkowych,
nie może reklamować swoich usług, może się reklamować,
może uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, nie może potwierdzać odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa,
minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC to równowartość 10 tys. euro. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC to równowartość: 15 tys. euro - dla usługowo prowadzących księgi rachunkowe i wykonujących czynności doradztwa podatkowego, 10 tys. euro - dla prowadzących wyłącznie księgi, 5 tys. euro - dla prowadzących tylko doradztwo podatkowe. .
g.l