Finansowe wsparcie przed i po zmianach  
JAK BYŁO JAK BĘDZIE OD 15 MAJA
były wątpliwości, czy przy umowach terminowych można starać się o refundację refundacja przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy zatrudniają młodocianych na czas nieokreślony
wnioski o refundację składało się do końca września każdego roku wnioski o refundacje składa się do 15 listopada każdego roku
refundacje wynagrodzeń i składek ZUS przy zatrudnianiu młodocianych były wypłacane do 31 grudnia 2006 r., a refundacje na podstawie zawartych w tym czasie umów będą wypłacane do 31 grudnia 2008 r. refundacje wynagrodzeń i składek ZUS przy zatrudnianiu młodocianych będą wypłacane do 30 czerwca 2008 r., a refundacje na podstawie zawartych w tym czasie umów będą wypłacane do 31 lipca 2010 r.