Co wliczać, a co wyłączać z podstawy wynagrodzenia urlopowego nauczycieli 
Należności uwzględniane w podstawie Należności wyłączane z podstawy
wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju
dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy niż urlop wypoczynkowy
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub zastępstw odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy
wynagrodzenie za pracę w święto dodatek za uciążliwość pracy