opinie_a_1-1.F.jpg
Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, 1998 r. Od lewej: Ferdynand Rymarz, Zdzislaw Czeszejko-Sochacki i Stefan Jaworski
MACIEJ SKAWIŃSKI
opinie_a_1-2.F.jpg
Piotr Pałka