Zdzisław Czeszejko-Sochacki

NIESPEŁNIONYM marzeniem tego znanego adwokata była funkcja przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego. Zdzisław Czeszejko-Sochacki urodził się 10 kwietnia 1927 r. w Rokitnie na Wołyniu. Pochodził z rodziny o tradycjach lewicowych. W swoim życiorysie podawał, że w latach 1943 - 1945 był łącznikiem Szarych Szeregów o ps. Biały. Po wojnie związany z ZHP. Po studiach prawniczych na UJ związał się z radą adwokacką w Opolu, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję dziekana. W 1967 roku przeniósł się do stolicy, gdzie rozpoczął swoją błyskotliwą karierę w adwokaturze, której ukoronowaniem było przewodniczenie Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 1972 - 1981. W latach 1980 - 1985 był posłem na Sejm PRL, po zakończeniu kadencji wyjechał do Szwajcarii, gdzie został ambasadorem. W latach 1993 - 2001 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Napisał blisko 150 książek i publikacji naukowych.