warszawa_a_1-1.F.jpg
Starsi posterunkowi Przemysław Przydatek i Krzysztof Barszcz z wolskiej komendy policji codziennie kontrolują opuszczoną szkołę przy ul. Złotej
RAFAŁ GUZ