Jak się podejmuje uchwały we wspólnocie

¦ Właściciele głosują udziałami.
¦ Im wyższy udział w nieruchomości wspólnej, tym więcej głosów ma dany właściciel. Wciąż jednak w wielu wspólnotach mieszkaniowych dominuje jeden właściciel.
¦ Właściciele‚ którzy są w mniejszości, nie mają związanych rąk. Jeżeli władają co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej, mogą zmienić tryb głosowania w danej sprawie i zadecydować, że każdemu z nich przysługuje tylko jeden głos.
¦ Prawo do tego mają m.in. gdy: do jednego właściciela należy większość udziałów w nieruchomości wspólnej lub jeśli suma udziałów nie jest równa jeden (albo też zachodzą obie te sytuacje).