firma_a_24-1.F.jpg
Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki VAT. Komentarz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Warszawa 2007 s. 1398