warszawa_a_1-2.F.jpg
Tomasz Lipiec, minister sportu
JERZY DUDEK