pieniadze_a_14-1.F.jpg
Najlepsze fundusze inwestycyjne zmiana wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatniego roku, data wyceny 25.05.2007 r., w proc.
pieniadze_a_14-2.F.jpg
Fundusze akcji. Zyski roczne, 25.05.2007 r., w proc.
pieniadze_a_14-3.F.jpg
Aktywa. Stan na 30.04.2007 r., w mln zł