Walcz nawet o grosze

Należy na bieżąco kontrolować, co się dzieje na rachunku i szybko reagować, gdy wydarzy się coś niepokojącego. Regulaminy bankowe określają, w jakim czasie klient powinien poinformować o nieprawidłowościach. Szybka reakcja ma szczególne znaczenie przy transakcjach kartami. Im szybciej bank otrzyma zgłoszenie, że z kartą dzieje się coś złego, tym szybciej ją zablokuje.

Warto przyjąć zasadę, że nawet drobna kwota zasługuje na złożenie reklamacji. Przed laty część banków odstraszała klientów karną opłatą za nieuzasadnioną reklamację, ale dzięki działaniom UOKiK udało się to wyeliminować - w 2002 r. taki zapis trafił do rejestru klauzul niedozwolonych.