Jak banki przyjmują reklamacje

PKO BP dzieli reklamacje na dwa rodzaje i do każdego z nich stosuje różne procedury. Klient, który na otrzymanym wyciągu znajdzie pozycje, która wzbudzi jego wątpliwości, ma obowiązek zgłosić ten fakt pisemnie - albo wypełniając formularz w oddziale, albo przesyłając zgłoszenie tradycyjną pocztą. Mniej restrykcyjnie traktowane są tzw. reklamacje niefinansowe. Jeżeli klient chce np. zgłosić, że nie dotarła do niegowysłana przez bank karta, może to zrobić także telefonicznie lub drogą internetową.

Natomiast Millennium, Kredyt Bank i BGŻ z zasady nie wymagają, by reklamacja była składana pisemnie. Wyjątkiem są tylko reklamacje transakcji kartami płatniczymi. Tu banki muszą dostosować się do wymogów międzynarodowych organizacji - Visy lub MasterCarda, dlatego mogą wymagać od klienta zgłoszenia nieprawidłowości na piśmie.