Gdzie wysłać wniosek
  • Adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa
  • Do wniosku trzeba dołączyć dowód wpłaty lub przelewu 50 zł (20 zł dla spraw o niższej wartości) na konto: 55 1020 1156 0000 7702 0008 8120