Gdzie się zwrócić

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa tel. 022 333 73 26 do 29 www.rzu.gov.pl