Przygotowujemy dokumenty

- Wniosek do sądu polubownego można wydrukować ze strony www.rzu.gov.pl/sad_polubowny/wniosek.htm.

- Wpisujemy dane obu stron sporu, określamy wysokość roszczenia, podajemy uzasadnienie, dołączamy kopie dokumentów istotnych dla sprawy (np. korespondencję ze stroną pozwaną). Należy też przedstawić okoliczności sporu i stanowisko towarzystwa, jeśli jest nam znane.

- Warto rzetelnie przygotować dokumenty, bo jeśli wniosek nie będzie kompletny, zostanie zwrócony do uzupełnienia, a to tylko wydłuży czas postępowania.

- Sąd podejmie czynności we wstępnym postępowaniu dopiero wtedy, gdy wniesiemy opłatę rejestracyjną - 15 zł.