Ubezpieczenia assistance dodawane bezpłatnie do polis OC i autocasco
PZU

Wariant Mini Assistance Polska jest dodawany za darmo do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Działa na terenie kraju w razie wypadku, awarii, kradzieży, unieruchomienia pojazdu, urazu ciała, zgonu kierowcy lub pasażera, nagłego zachorowania kierowcy. Obejmuje:

 • > naprawę na drodze (do 400 zł) lub holowanie do warsztatu (do 400 zł) albo do miejsca zamieszkania (do 600 zł); dotyczy to zarówno samochodu właściciela polisy, jak i innego pojazdu przez niego uszkodzonego,
 • > usługi informacyjne,
 • > organizację innych typowych usług assistance na koszt ubezpieczonego.
WARIANT STANDARD

ASSISTANCE POLSKA jest dodawany bezpłatnie przy zawieraniu ubezpieczenia autocasco. Świadczenia obejmują:

 • > naprawę auta na miejscu awarii lub wypadku (do 400 zł), holowanie do zakładu naprawczego (do 400 zł) albo do miejsca zamieszkania (do 600 zł),
 • > dostarczenie paliwa,
 • > organizację i pokrycie kosztów złomowania pojazdu,
 • > zakwaterowanie kierowcy i pasażerów bądź przejazd do miejsc zamieszkania czy do celu podróży; przyjazd właściciela po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu,
 • > transport sanitarny ubezpieczonych,
 • > zapewnienie zmiennika, gdy kierowca doznał urazu lub nagle zachorował,
 • > odwiedziny u osoby ubezpieczonej, która znajduje się w szpitalu dłużej niż siedem dni,
 • > transport zwłok ubezpieczonego,
 • > usługi informacyjne.
WARTA

Ubezpieczenie Warta Moto Assistance Wariant S1 jest dołączane do polisy OC i AC; dotyczy wypadku lub kradzieży auta na terenie Polski. Obejmuje:

 • > pomoc serwisową: organizację i opłacenie holowania samochodu do najbliższego autoryzowanego warsztatu Warty (do 240 zł), organizację holowania pojazdu osoby, która została poszkodowana przez klienta Warty mającego polisę OC tego towarzystwa,
 • > pomoc informacyjną,
 • > organizację sprzedaży auta uszkodzonego w wypadku samochodowym.
ERGO HESTIA

Do autocasco dodaje automatycznie ubezpieczenie Hestia Car Assistance. Gwarantuje ono pomoc w razie utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia samochodu, awarii, unieruchomienia na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczyków, przebicia opony lub braku paliwa; działa na takim samym obszarze jak ubezpieczenie autocasco (można wybrać wariant ważny tylko w kraju lub również za granicą).

Zakres świadczeń obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy auta w miejscu zdarzenia, a gdy nie jest to możliwe - organizację holowania do najbliższego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

COMPENSA

Polisom OC i autocasco towarzyszy Assistance Baza. Obejmuje pomoc w razie wypadku w Polsce, w krajach należących do systemu zielonej karty, w państwach byłego ZSRR, z wyjątkiem tych, w których toczą się działania wojenne. Pomoc polega na:

 • > usprawnieniu samochodu do jazdy,
 • > holowaniu pojazdu, jeżeli usprawnienie nie było możliwe. Assistance Baza dodane do polisy OC obejmuje nie tylko ubezpieczonego w Compensie, lecz także osobę poszkodowaną w wypadku spowodowanym przez ubezpieczonego.
PTU

Do OC lub autocasco dodawane jest ubezpieczenie PTU Assistance I. Obejmuje:

 • > pomoc techniczną w Polsce lub w pozostałych krajach europejskich z wyłączeniem Albanii, Serbii, Czarnogóry, towarzystwo organizuje i finansuje naprawę auta na miejscu zdarzenia (do 400 zł), holowanie do najbliższego warsztatu bądź do miejsca zamieszkania (do 800 zł),
 • > pomoc techniczną dla osoby poszkodowanej przez ubezpieczonego, który wykupił w PTU polisę OC (na terenie Polski),
 • > pomoc informacyjną w Polsce lub w pozostałych państwach europejskich z wyjątkiem Albanii, Serbii i Czarnogóry.
GENERALI

Klienci wykupujący AC dla pojazdu osobowego, którego okres eksploatacji nie przekroczył ośmiu lat, otrzymują Assistance Standard bez dodatkowych opłat, inni zaś klienci kupujący AC lub OC mogą nabyć assistance po preferencyjnych cenach. Ubezpieczenie obejmuje pomoc po wypadku, kradzieży lub awarii auta na terenie Polski. Można liczyć na:

 • > informację serwisową,
 • > naprawę samochodu na trasie, przy czym koszty części zamiennych pokrywa ubezpieczony,
 • > holowanie do punktu obsługi,
 • > holowanie pojazdu osoby poszkodowanej, jeżeli za wypadek odpowiada klient Generali, który wykupił w tym towarzystwie polisę OC.