Nasza ocena
ZALETA:

- atrakcyjnie oprocentowana lokata 3-miesięczna oferowana w ramach produktu.

WADY:

- jest ryzyko, że w sumie po zakończeniu inwestycji klient wycofa mniej pieniędzy, niż wyłożył,

- lepszym rozwiązaniem jest od dzielne wybranie najkorzystniejszej na rynku lokaty i dobrych funduszy.