Ochrona sędziów na świecie


¦ Belgia - sędziowie nie korzystają z żadnych immunitetów.
¦ Cypr - sędziowie nie korzystają z żadnych immunitetów.
¦ Estonia - ustawodawstwo gwarantuje sędziom immunitety.

Obowiązują tam dwa odrębne tryby postępowania. Inny dla sędziów Sądu Najwyższego, inny dla pozostałych.
¦ Finlandia - sędziowie nie korzystają z żadnych immunitetów.
¦ Francja - sędziowie nie korzystają z żadnych immunitetów.
¦ Hiszpania - sędziowie korzystają z immunitetu w sprawach karnych.
¦ Irlandia - sędziowie nie mają immunitetów.
¦ Niemcy - sędziowie nie korzystają z żadnych immunitetów.
¦ Słowenia - sędziowie sądów powszechnych oraz Trybunału Obrachunkowego korzystają z immunitetu w postępowaniu karnym. Są ich dwa rodzaje: materialny i proceduralny.
¦ Szwecja - tylko sędziowie SN oraz Najwyższego Sądu Administracyjnego korzystają z immunitetu w postępowaniu karnym. Mogą być aresztowani wyłącznie na polecenie odpowiedniej władzy sądowej lub wskutek zatrzymania na gorącym uczynku.
¦ Wielka Brytania - sędziowie nie korzystają z immunitetów.