prawo_a_6-1.F.jpg
Liczba skarg kasacyjnych i kasacji, którymi zajął się SN