Ważne adresy
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
  ul. Chrissaanthemon 22 (pl. Eukaliption)
  154-52 Paleo Psychico
  tel. centrala (0030 210) 679 77 00
  www.poland-embassy.gr 
 • Wydział Konsularny w Atenach
  ul. Kamelijon 21
  tel. (0030 210) 679 77 00, (0030 210) 679 77 35, (0030 210) 679 77 37
  e-mail: konsulat@otenet.gr
 • Biuro Radcy Handlowego RPw Atenach
  ul. Kondoleondos 1
  154-52 Paleo Psychico
  tel. (0030 210) 672 61 76
 • Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Grecji:
  ul. Penepistimiou 67
  105-64 Athens
  tel. (0030 210) 324 39 23
  www.srpq.gr 
 • Ambasada Grecji w Polsce
  ul. Górnośląska 35
  00-432 Warszawa
  www.greece.pl