Odliczamy też składki za pracownika

Jeśli pracodawca zapłaci za pracownika składkę na samorząd zawodowy, to jest ona składnikiem jego wynagrodzenia. Dzięki temu właściciel firmy wrzuci ją w koszty. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 10 sierpnia 2006 r. (DD5-8213110/AK/06/1728) dotyczącym m.in. składek z tytułu przynależności do izby inżynierów budownictwa. Zastrzegając, że członkostwo w samorządzie musi być bezpośrednio związane z zakresem wykonywanych przez pracownika czynności. Ministerstwo Finansów podkreśliło też, że nie będzie miał tu zastosowania przepis mówiący o wyłączeniu z kosztów składek członkowskich, gdyż "dotyczy przynależności podatnika do określonych organizacji, a nie przynależności pracowników podatnika do takich organizacji".