Materiały budowlane na dom (w zł) 
Wyszczególnienie   Jednostkamiary   Ilość jednostek   Cena jednostkowa elementu   WartośćelementuV.2007   Zmianaw proc.od IV.2007  
MATERIAŁY BUDOWLANE ŁĄCZNIE      166 9206,51
PROJEKT      1 7500,00
FUNDAMENTY      18 2823,97
Ławy i stopy fundamentowe (beton B15) m3 8,63 302,12 2 607 5,00
Ławy i stopy fundam. - izolacja (2x papa na lepiku) mkw. 20,71 17,03 353 0,00
Ściany fundamentowe (beton B15, 38 cm) mkw. 41,79 116,13 4 853 5,00
Ściany fundamentowe (beton B15, 25 cm) mkw. 19,84 76,37 1 515 4,99
Izolacja pionowa ścian i ław mkw. 41,10 12,03 494 0,00
Podłoga na gruncie - płyta betonowa (beton B10) mkw. 85,47 26,46 2 262 5,00
Podłoga na gruncie, ławy - izolacja (p.wilg. 2x papa asf. na lepiku) mkw. 85,47 17,03 1 456 0,00
Podłoga na gruncie - ocieplenie (płyta styrop. 8 cm) mkw. 73,47 18,76 1 378 4,98
Podłoga na gruncie - posadzka (gładz cem. 4 cm) mkw. 73,47 45,78 3 363 2,99
PARTER I PODDASZE       85 2329,44
Ściany zewnętrzne (pustaki ceramiczne 38 cm) mkw. 161,46 198,75 32 090 15,00
Ściany wewnętrzne nośne (pustaki ceram. 25 cm) mkw. 61,56 169,94 10 462 15,00
Ściany wewn. działowe (cegła dziurawka 12 cm) mkw. 47,47 70,35 3 340 9,99
Tynki wewnętrzne na ścianach (cem.-wap.) mkw. 394,64 11,06 4 365 2,98
Drzwi zewn. wejściowe (z luksferami 100x230 cm) szt. 1 3 229,46 3 229 5,00
Drzwi zewnętrzne na taras (90x230 cm) szt. 2 1 145,23 2 290 5,00
Drzwi balkonowe (90x230 cm) szt. 3 1 145,25 3 436 5,00
Okno zewnętrzne i parapety wew. (120 x 60 cm) szt. 1 514,35 514 5,00
Okno zewnętrzne i parapety wew. (90x120 cm) szt. 3 745,13 2 235 5,00
Okno zewnętrzne i parapety wew. (120x120 cm) szt. 1 1 077,60 1 078 5,00
Okno zewnętrzne i parapety wew. (90x150 cm) szt. 3 891,26 2 674 5,00
Okno zewnętrzne i parapety wew. (150x150 cm) szt. 4 1 410,33 5 641 5,00
Okno zewnętrzne i parapety wew. (trójk.180x100 cm) szt. 1 1 822,0 1 822 5,00
Okno zewnętrzne i parapety wew. (60x60 cm) szt. 1 357,07 357 5,00
Drzwi i oścież. wew. szer. 90 (przeszk. 90x200 cm) szt. 6 519,34 3 116 5,00
Drzwi i oścież. wew. szer. 90 (pełne 90x200 cm) szt. 3 355,89 1 068 5,00
Drzwi wewnętrzne łazienkowe (90x200 cm) szt. 2 460,02 920 5,00
Nadproże m.b. 80,10 56,96 4 562 0,00
Kanały wentylacyjne (14x14 cm) m.b. 56,35 28,70 1 617 0,00
Schody na piętro (konstrukcja schodów żelbetowa) m3 0,40 323,67 128 5,00
Schody na piętro (stopnie i spoczniki 17,8x28 cm) mkw. 5,92 48,51 287 5,00
STROP NAD PARTEREM       15 5585,33
Podciągi (beton B 15 32x30 cm) m.b. 4,51 29,29 132 4,98
Podciągi (beton B 15 25x 33 cm) m.b. 1,80 25,14 45 4,97
Słupy (38x38 cm) m.b. 2,55 38,10 97 0,00
Wieńce, podciągi, nadproża żelbet. itp. (beton B15) m3 5,37 360,06 1 933 10,81
Ocieplenie wieńca (styropian 2 cm) mkw. 19,16 2,96 57 4,96
Okładzina wieńca (cegła dziurawka 6 cm) mkw. 20,57 45,40 934 9,98
Tynk sufitowy na stropie i podciągach (cem.-wap.) mkw. 75,29 11,07 833 2,96
Strop monolityczny - belki i pustaki (Fert) mkw. 36,63 101,44 3 716 10,00
Strop monolityczny - płyta żelbetowa (beton B15) mkw. 21,76 29,33 638 4,97
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 16 mm) kg 62,00 4,49 278 0,00
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 12 mm) kg 310,00 4,49 1 392 0,00
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 10 mm) kg 170,00 4,38 745 0,00
Pręty zbrojeniowe stropu i wieńca (żebrowane 8 mm) kg 60,00 4,80 288 0,00
Pręty na strzemiona stropu i wieńca (gładkie 6 mm) kg 154,00 4,80 739 0,00
Izolacja przeciwwilgociowa na stropie (folia) mkw. 6,40 4,16 27 0,00
Izolacja akustyczna na stropie (styropian 2 cm) mkw. 69,50 2,94 204 5,00
Wylewka betonowa na stropie (gładź cem. 4 cm) mkw. 69,50 50,35 3 499 2,99
DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE       40 8943,23
Drewno konstrukcyjne (K27) m3 10,70 925,65 9 904 10,00
Łaty i kontrłaty (K27) mkw. 1,16 925,65 1 074 10,00
Folia paroprzepuszczalna mkw. 232,25 4,87 1 132 0,00
Ocieplenie połaci dachowej (wełna mineralna 20 cm) mkw. 98,09 51,13 5 015 4,99
Folia paroizolacyjna mkw. 98,09 1,22 119 0,00
Wykończenie wewnętrzne połaci i sufitu (płyta G-K) mkw. 91,02 36,73 3 343 0,00
Pokrycie dachu (dachówka ceramiczna) mkw. 232,25 54,55 12 669 0,00
Gąsiory na kalenicy i narożach m.b. 18,77 44,55 836 0,00
Gąsiory końcowe szt. 4,00 50,80 203 0,00
Dachówki boczne m.b. 47,80 80,06 3 827 0,00
Dachówki wentylacyjne szt. 2 21,35 43 0,00
Dachówki z uchw. drabinki przeciwśnież. szt. 2 142,18 284 0,00
Drabinki przeciwśnieżne m.b. 3,00 136,31 409 0,00
Wykładzina (mata) koszowa m.b. 22,58 45,19 1 020 0,00
Obróbki blaszane komina m.b. 7,06 19,01 134 0,00
Rynny deszczowe (półokrągłe, blacha ocynk. 150 mm) m.b. 20,60 12,13 250 4,93
Rury spustowe (okragłe, blacha ocynkowana 120 mm) m.b. 14,00 14,51 203 5,01
Kształtki końcowe szt. 4 13,66 55 5,00
Kosze zbierające szt. 4 60,75 243 5,00
Kształtki rewizyjne na pionach szt. 4 32,27 129 4,96
ELEWACJA       2 9971,62
Tynk zewnętrzny mineralny mkw. 227,05 7,32 1 662 2,95
Wykończenie cokołu (płytki klinkierowe) mkw. 19,36 34,80 674 0,00
Parapety zewnętrzne (blacha ocynkowana) m.b. 16,20 27,04 438 0,00
Wykończenie komina (cem.-wap.) mkw. 11,04 10,75 119 0,00
Czapy kominowe szt. 2 52,50 105 0,00
SCHODY ZEWNĘTRZNE I TARAS       2 2081,87
Elementy betonowe zewnętrzne m3 3,52 242,50 853 5,00
Nawierzchnia tarasu (płytki kamionkowe 20x20 cm) mkw. 21,81 62,12 1 355 0,00
Kosztorys domu o powierzchni użytkowej 152 mkw., stan surowy zamknięty. Projekt z pracowni Agrobisp. Źródło: Polskie Składy Budowlane - sieć 280 punktów handlowych. Ceny brutto - w maju 2007 r. a.ogonowska@rp.pl