Czesław Bielecki "Wizja Polski" Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007