Przykład 1

Pan Jan otrzymuje 820 zł emerytury i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Płaci 115 zł podatku miesięcznie. Nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do urzędu skarbowego opłaca 115 zł podatku.