Przykład 2

Pan Michał ma podobną firmę, też rozliczaną według karty podatkowej. Pobiera 950 zł emerytury. Nie korzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej ze względu na zbyt wysokie świadczenie. Za czerwiec musi więc opłacić składkę zdrowotną w wysokości 184,80 zł, z czego 159,13 zł może odliczyć z podatku. Spowoduje to obniżenie kwoty podatku (115 zł) do zera. Pan Michał uiszcza zatem całą składkę zdrowotną, czyli 184,80 zł, nic za to nie wpłaca do urzędu skarbowego. Ponosi zatem koszty wyższe o 69,80 zł niż pan Jan.