Przykład 3

Pani Maria dostaje emeryturę w wysokości 870 zł i prowadzi działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej. Podatek wynosi 266 zł miesięcznie. Pani Maria nie opłaca więc z firmy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do urzędu skarbowego wpłaca jedynie podatek w wysokości 266 zł.