Przykład 4

Pani Magda wykonuje taki sam rodzaj działalności, opodatkowany w formie karty podatkowej. Uiszcza 266 zł podatku miesięcznie. Jednak jej emerytura wynosi 940 zł. Wobec tego z działalności musi opłacać składki zdrowotne. Składka ta za czerwiec wynosi 184,80 zł, z czego z podatku wolno jej potrącić tylko 159,13 zł. Skoro tak, do urzędu skarbowego pani Magda wpłaci po zaokrągleniu 107 zł (266 zł - 159,13 zł). Łącznie zapłaci za czerwiec 291,80 zł (107 zł + 184,80 zł), a więc o 25,80 zł więcej niż pani Maria.