Marek Rotkiewicz, Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń, Pracownik samorządowy Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem, Gdańsk 2007 Wydawnictwo ODDK, str. 156