PAWEŁ GAŁKA
Najwyższy wymiar kar finansowych, jakie może zastosować inspektor pracy (w EUR). Źródło: GIP