Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy dziś i po zmianach  
ZMIANY TERAZ OD 1 LIPCA 2007 R.
mandaty wymierzane przez inspektora maksymalnie 1 tys. zł najwyżej 5 tys. zł
grzywny nakładane przez sąd grodzki do 5 tys. zł do 30 tys. zł
podmioty sprawdzane tylko pracodawcy również przedsiębiorcy mający jedynie wykonawców na umowach cywilnych czy samozatrudnionych
bezpieczne i higieniczne warunki pracy istnieją wątpliwości, czy firma musi zapewnić zleceniobiorcom i samozatrudnionym bhp nowa ustawa wyraźnie rozstrzyga o tym obowiązku
dostęp inspekcji pracy do bazy danych innych urzędów nie ma zyska darmowy dostęp m.in. do baz danych ZUS, rejestru REGON, krajowej ewidencji podatników itd.
tryb uproszczony po rozpoczęciu kontroli za okazaniem wyłącznie legitymacji inspektor dostarcza upoważnienie w ciągu 3 dni będzie na to 7 dni