Andrzej Grabowski: Zawsze wolałem występy niż próby. Wystarczyło mi, że w czasie próby pojawiła się na sali przypadkowa osoba, choćby sprzątaczka - i już inaczej grałem
MICHAŁ WARDA