Akcjonariat Kruka. Cztery lata temu w Kruka zainwestował fundusz Enterprise Investors. .Źródło: spółka