Przesłuchanie Marka Borowskiego trwało ponad trzy godziny
RAFAŁ GUZ