prof. Mariusz Muszyński, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
DAREK GOLIK